Virtakivenvaraukset on toteutettu pilottisovelluksena “Virtuaalielämyksillä kohti parempaa asiakaskokemusta” -hankkeessa. 

Hanke kehittää Kymenlaakson matkailu- ja palveluyritysten toiminnan tueksi digitaalisia, erityisesti XR-teknologioilla, toteutettuja ratkaisuja.

Hanke edesauttaa Kymenlaakson maaseutualueilla sijaitsevia, mukana olevia yrityksiä täydentämään tarjontaansa ja toisaalta vahvistamaan asiakkaan kulutuskokemusta sekä digitaalisessa ympäristössä että ”offline”.

Asiakkaille luodaan digitaalisia tuotteita ja palveluja, joilla elävöitetään ja havainnollistetaan nykytarjontaa tai rakennetaan uusia avauksia, sekä täydennetään ja kehitetään yritysten nykytoimintaa.

VIRTUAALIELÄMYKSILLÄ KOHTI PAREMPAA ASIAKASKOKEMUSTA

Scroll to top